Problemet med AI-kunst

Yellow tent under a night sky with thousands of stars

Kunstig intelligens har revolusjonert den digitale verden, og nå er det mange kunstnere som spør seg om de blir et offer for denne revolusjonen. Men kan AI-generert kunst virkelig erstatte dagens kunstnere? 

I 2022 vant spillutvikler Jason Allen førsteplassen i en kunstkonkurranse ved Colorado State Fair, med et AI-generert verk:

Théâtre D'Opéra Spatial av Jason Allen. Laget i Midjourney.

Dette hisset på seg kunstverdenen, siden kunstneren teknisk sett ikke har produsert det selv. det blir litt som å delta i en dansekonkurranse uten ben. Og det er ikke å legge under en stol at det krever mye øvelse for å få til kvalitetsnivået i dette bildet skulle man brukt tradisjonelle metoder, men hvem sier at det må være vanskelig for å kunne anses som kunst?

Det finnes ingen universal enighet om hva kunst er, og da åpnes dørene for alle former for produksjon – også AI. På godt og vondt. 

Hvor er trusselen?

Når noen plutselig utfordrer hele ditt levebrød, er det helt naturlig å føle seg truet. Konkurrenter som åpner butikker i samme gate utvikler raskt et fiendtlig forhold. Men hvor mange kunstnere lever av yrket sitt? Statistikken tilsier at det ikke er majoriteten. «Fattig kunstner» er et godt kjent uttrykk, og det kommer ikke fra ingensteder. De fleste vet rett og slett ikke hvordan de skal gjøre dette om til sitt levebrød, mens andre er undertrykt av forventninger i samfunnet og egen frykt. Det er mange logiske årsaker. 

Hvorfor er da så mange truet av å bli erstattet? 

Dette er en teknologi som ennå utforsker sin plass i den moderne verden, og for alt vi vet kan dette være en trend som dør ut. Mange setter veldig pris på håndlaget arbeid, der de kan se det slitsomme arbeidet som ligger bak. Det er noe genuint og ekte med det, som AI ikke kan erstatte – ennå. 

Hvis trusselen ligger i at AI skal ta over et allerede tøft marked for kunstnerne og alle som holder på med digitalt design, er det kanskje på tide på revurdere hvordan man håndterer det markedet? Hvis alle kollektivt ble enige om å behandle det kreative markedet på lik linje som alle andre yrker, ville vi kanskje ikke vært i denne situasjonen.

Det er ikke opp til kunden å forstå hvordan dine priser er, eller hvor mye arbeid som ligger bak. Det er opp til deg. Det er du som underpriser dine verk, som ikke ser verdien i det du gjør, som ikke forstår din målgruppe. I en slik situasjon er det helt naturlig at noe tar over markedet som kan produseres raskt, som leverer kvalitet og lever opp til forventningene til kunden. Det er kanskje trist, men ikke til å unngå. 

 

de positive sidene

Det er ganske banalt å tenke på at en hel haug med nuller og enere kan bli til et bilde som plutselig utfordrer markedet til flere yrkesgrupper. Det er også fascinerende å vite at det sitter mennesker og finner ut av denne teknologien og gjør den tilgjengelig for alle, slik at vi også kan delta i å utvikle det videre. 

Personlig synes jeg det er veldig interessant. Hva kan vi bruke dette til? Hva sier det om det digitale fellesskapet? 

Jeg synes bildet til Jason Allen er vakkert, og det gir meg assosiasjoner til Star Wars-filmene. Det er er forsåvidt ironisk, siden vi har akseptert filmene som en del av vår kultur, men de er også laget med ulike former for digitalt design. Kanskje vi kan invitere AI-kunst som en del av vår kultur, der vi utforsker det sammen og finner ut av hvordan vi kan bli med bølgen istedenfor å drukne?

Hvordan kan du som kunstner utnytte AI til din fordel? 

Andre artikler

Would you like to know more?

Contact me for more information on how to build a safe digital artlife. 
Investments in good habits are free. 

Woman sitting in front of computer with information bubbles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.